Presentació sol·licitud i informació pràctica

Presentació sol·licitud i informació pràctica

Per a sol·licitar l'ajuda: 

a) Tramitar la sol·licitud amb certificat digital o cl@ve

  1. ETURNOS cita prèvia per a tramitar la sol·licitud amb certificat digital o cl@ve.
  2. Presentació sol·licitud amb certificat digital o cl@ve  (preferentment). 

         La tramitació amb certificat de signatura digital agilitza la tramitació de l'ajuda, es recomana sol·licitar l'ajuda preferentment d'aquesta manera.

b) Tramitar la sol·licitud sense certificat digital o cl@ve

Cita prèvia presencial en els Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, si necessita ajuda per a emplenar el formulari telemàtic.

- Informació pràctica

Podrà aportar documentació complementària, de manera telemàtica amb certificat digital o cl@ve permanent o  presencial, únicament si la sol·licitud està ja presentada, com s'indica en aquest enllaç.

IMPORTANT: No seran vàlids els annexos si no se signen. 

[ANNEX I] AJUDES BO LLOGUER JOVE. DECLARACIÓ RESPONSABLE. CONVOCATÒRIA 2022
[ANNEX II] AJUDES BO LLOGUER JOVE. DOCUMENTACIÓ A APORTAR. CONVOCATÒRIA 2022
[ANNEX III] AJUDES BO LLOGUER JOVE. AUTORITZACIÓ. CONVOCATÒRIA 2022
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Imports màxims del lloguer o la cessió de l'habitatge o habitació

Àmbits territorials de preu màxim superior (ATPMS)

Emplenament Annex I: