Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Fons europeus per a la rehabilitació de barris

Fons europeus per a la rehabilitació de barris

NORMATIVA

INFORMACIÓ AL PÚBLIC

SOL·LICITUD D'AJUDES

La sol·licitud d'ajudes es podrà realitzar a través del següent link  a partir del 9 de maig de 2022

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22498

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  • Fitxa resum actualitzada a 21 abril 2022. S'haurà de presentar tant en format obert (.xlsx) com en .pdf signat

EINES GUIA

CONSULTES i DUBTES PER ALS  SOL·LICITANTS

FASE D'ESMENA D'OBJECCIONS

TRÀMIT D'APORTACIÓ DOCUMENTAL

DOCUMENTACIÓ PER A LA FASE DE GESTIÓ DE LES AJUDES