Fons europeus per a la rehabilitació a nivell de barris

Fons europeus per a la rehabilitació a nivell de barris

NORMATIVA

INFORMACIÓ AL PÚBLIC

SOL·LICITUD D'AJUDES

La sol·licitud d'ajudes es podrà realitzar a través del següent link  a partir del 9 de maig de 2022 fins al 20 de juny de 2022

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22498

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

  • Fitxa resum actualitzada a 21 abril 2022. S'haurà de presentar tant en format obert (.xlsx) com en .pdf signat

  • Fitxa resum ampliada, amb major capacitat unicament als efectes dáquelles sol·licituds de mes de 40 edificis i/o 5 actuacions de reurbanització. S'haurà de presentar tant en format obert (.xlsx) com en .pdf signat

EINES GUIA

CONSULTES i DUBTES PER ALS  SOL·LICITANTS

FASE D'ESMENA D'OBJECCIONS

TRÀMIT D'APORTACIÓ DOCUMENTAL

 Aportació documental telemàtica per a completar un expedient ja iniciat del tràmit de sol·licitud d'ajudes a les actuacions de rehabilitació en l'àmbit de barri en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència 2021-2026. Convocatòria 2022.

Enllaç:https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22526

PRIMERA RESOLUCIÓ PARCIAL DE LA CONVOCATÒRIA

Resolució de 2 de desembre de 2022, de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes del Programa d'ajuda a les actuacions de rehabilitació en barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026, convocades mitjançant la Resolució de 8 d'abril de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Primera resolució parcial.

SEGONA RESOLUCIÓ PARCIAL DE LA CONVOCATÒRIA

Resolució de 23 de desembre de 2022 de la Direcció General d'Habitatge i Regeneració Urbana de la convocatòria del programa  d'ajuda a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 convocades mitjançant Resolució de 8 d'abril de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Segona Resolució Parcial

DOCUMENTACIÓ PER A LA FASE DE GESTIÓ DE LES AJUDES

 

  • Cronograma: Amb l'objectiu d'acomplir el termini de finalització de la totalitat de les obres el juny de 2026, i a fi de tindre un control de l'execució de les actuacions, hauran de remetre trimestralment, o quan es donen modificacions significatives en aquest, el document correctament emplenat en la data corresponent. S'haurà de presentar tant en format obert (.*xlsx) com en .pdf signat