PLA ADHA. Ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'habitatges

PLA ADHA. Ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'habitatges 

         https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22710

Enllaç per a descàrrega de documents de l'eina de valoracions:  https://www.five.es/tasaciones/

Enllaç a l'enregistrament de la sessió formativa: https://www.youtube.com/watch?v=CIDRD0cDb0s

  • Consultes i dubtes per als sol·licitants

Correu de consultes i contacte: s_viviendapublica@gva.es