Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

PLA ADHA. Ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'habitatges

PLA ADHA. Ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'habitatges

  • Nou: Presentació Pla Adha 2022

  • Formació en línia sobre l'eina de valoracions d'habitatges a tècnics municipals en el marc del Pla ADHA:

Enllaç per a descàrrega de documents de l'eina de valoracions: https://www.five.es/tasaciones/

Enllaç a l'enregistrament de la sessió formativa: https://www.youtube.com/watch?v=CIDRD0cDb0s  

  • Consultes i dubtes per als sol·licitants

Correu de consultes i contacte: s_viviendapublica@gva.es