Guia informativa de com obtindre la cl@ve i el certificat digital

Guia informativa de com obtindre la cl@ve i el certificat digital


Es recomana la presentació de la sol·licitud mitjançant tràmit digital amb certificat, per a això, s'aconsella obtindre prèviament la Cl@ve o certificat digital, amb anterioritat a la publicació de la convocatòria de les ajudes, per a aconseguir la certificació exigida abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. En el següent en enllaç disposa d'una

Guia informativa de com obtindre la cl@ve i el certificat digital.