Regeneració urbana FEDER

Regeneració urbana FEDER

Orientacions als municipis per a l'accés a la financiació FEDER en les intervencions urbanes. (02/11/2015)

Apèndix Orientacions als municipis per a l'accés a la financiació FEDER. (26/11/2015)

Primera convocatòria selecció estratègies DUSI (pdf)