Drets de tanteig i retracte en favor de la Generalitat

Drets de tanteig i retracte en favor de la Generalitat