Seguiment sol·licituds presentades

Seguiment sol·licituds presentades

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS EXCLOSES DE LES AJUDES BO LLOGUER JOVE

 

 • NOU: Es publica amb data 16 de gener de 2023 la "Llista núm. 4 de sol·licituds incompletes" que han sigut presentades des del dia 14 fins al dia 15 de juny de 2022 inclosos. El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar els inconvenients s'inicia el 17 de gener i finalitza el 30 de gener de 2023, inclosos. 
  • Les sol·licituds l'estat de les quals és incomplet resulten excloses provisionalment per NO haver aportat tota la documentació requerida o per incomplir-se els requisits necessaris per a ser persona beneficiària d'aquesta ajuda, per la qual cosa a partir de l'endemà d'aquesta publicació es concedeix un termini de 10 dies perquè s'aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el qual disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 i amb la base 14a “instrucció” de l'ORDRE 3/2022 citada anteriorment. El termini s'inicia el dia 17 de gener i finalitza el 30 de gener de 2023.

  • Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

  • ATENCIÓ: Per a la correcta visualització de la notificació, és necessari permetre les finestres emergents en el navegador.

  • Es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través del tràmit telemàtic.

 • Es publica amb data 17 de novembre de 2022 la "Llista núm. 3 de sol·licituds completes i els incomplets" que han sigut presentades des del dia 10 fins al dia 13 de juny de 2022 inclosos. El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar els inconvenients s'inicia el 18 de novembre i finalitza el 1 de desembre de 2022, inclosos. 
  • Les sol·licituds l'estat de les quals és complet NO és necessari que aporten més documentació addicional i passaran a proposta de resolució per a ser estimades.

  • Les sol·licituds l'estat de les quals és incomplet resulten excloses provisionalment per NO haver aportat tota la documentació requerida o per a incomplir-se els requisits necessaris per a ser persona beneficiària d'aquesta ajuda, per la qual cosa a partir de l'endemà d'aquesta publicació es concedeix un termini de 10 dies perquè s'aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el qual disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 i amb la base 14a “instrucció” de l'ORDRE 3/2022 citada anteriorment. El termini s'inicia el dia 18 de novembre i finalitza el 1 de desembre de 2022.

  • Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

  • ATENCIÓ: Per a la correcta visualització de la notificació, és necessari permetre les finestres emergents en el navegador.

  • Es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través del tràmit telemàtic.

 • Es publica amb data 4 d'octubre de 2022 la "Llista núm. 2 de sol·licituds completes i els incomplets" que han sigut presentades des del dia 7 fins al dia 9 de juny de 2022 inclosos. El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar els inconvenients s'inicia el 5 d'octubre i finalitza el 19 d'octubre de 2022, inclosos. 
  • Les sol·licituds l'estat de les quals és complet NO és necessari que aporten més documentació addicional i passaran a proposta de resolució per a ser estimades.

  • Les sol·licituds l'estat de les quals és incomplet resulten excloses provisionalment per NO haver aportat tota la documentació requerida o per a incomplir-se els requisits necessaris per a ser persona beneficiària d'aquesta ajuda, per la qual cosa a partir de l'endemà d'aquesta publicació es concedeix un termini de 10 dies perquè s'aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el qual disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 i amb la base 14a “instrucció” de l'ORDRE 3/2022 citada anteriorment. El termini s'inicia el dia 5 i finalitza el 19 d'octubre de 2022.

  • Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

  • ATENCIÓ: Per a la correcta visualització de la notificació, és necessari permetre les finestres emergents en el navegador.

  • Es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través del tràmit telemàtic.

 • Es publiquen amb data 7 de setembre els llistats provisionals amb les sol·licituds completes i les incompletes que han sigut presentades des del dia 2 fins al dia 6 de juny de 2022 inclusivament. D'acord amb la base 14a “instrucció” de l'ORDRE 3/2022, de 27 de maig, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa del Bon Lloguer Jove, i convocatòria per a l'exercici 2022.

Les sol·licituds l'estat de les quals és complet NO és necessari que aporten més documentació addicional i passaran a proposta de resolució per a ser estimades.

Les sol·licituds l'estat de les quals és incomplet resulten excloses provisionalment per NO haver aportat tota la documentació requerida o per a incomplir-se els requisits necessaris per a ser persona beneficiària d'aquesta ajuda, per la qual cosa a partir de l'endemà d'aquesta publicació es concedeix un termini de 10 dies perquè s'aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el qual disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 i amb la base 14a “instrucció” de l'ORDRE 3/2022 citada anteriorment.

El termini s'inicia el dia 8 i finalitza el 21 de setembre de 2022.

Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

ATENCIÓ: Per a la correcta visualització de la notificació, és necessari permetre les finestres emergents en el navegador.

Es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través del tràmit telemàtic.