Cita prèvia

Cita prèvia

Serà necessària la sol·licitud de cita prèvia per a sol·licitar les ajudes amb certificat digital o cl@ve.

ETURNOS cita prèvia per a tramitar la sol·licitud amb certificat digital o cl@ve. 

La tramitació amb certificat de signatura digital agilitza la tramitació de l'ajuda, es recomana sol·licitar l'ajuda preferentment d'aquesta manera.

Cita prèvia presencial en els Serveis Territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, si necessita ajuda per a emplenar el formulari telemàtic.