Concurs per a l'adquisició d'habitatges per a incrementar el parc públic