Llei per la Funció Social de la Vivenda

Llei per la Funció Social de la Vivenda

La Llei té com a objectiu fer efectiu el dret a un habitatge assequible, digne i adequat i donar resposta a la demanda ciutadana al generar polítiques públiques d'habitatge, ampliar el parc públic, així com evitar, en la mesura de les competències de la nostra autonomia, els desnonaments dels sectors més desafavorits de la nostra societat.

S'aconsegueix un avanç històric en fer efectiu un principi constitucional en un vertader dret que situa la Comunitat Valenciana entre les societats més avançades en el desplegament i la garantia d'aquest dret, vinculant la propietat de l'habitatge a la seua funció social.

Aquesta nova norma concep l'habitatge com un servei d'interés general i aproxima el dret de l'habitatge als pilars bàsics de l'Estat de Benestar, després de la sanitat, l'educació o la dependència.

Es reconeix el dret subjectiu a l'accés a un habitatge assequible, digne i adequat a aquelles persones que s'han vist afectades per un desnonament o per impagament del lloguer i que compleixen els requisits de la llei.

 

A més, aquest dret serà exigible davant l'Administració, i disposarà de les garanties de reclamació previstes en l'ordenament jurídic.