Reial decret-llei 8/2023, de 27 de desembre, mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, i pal·liar els efectes de la sequera

Reial decret-llei 8/2023, de 27 de desembre, mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, i pal·liar els efectes de la sequera