Fons europeus per a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients

Fons europeus per a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients


 

PRESENTACIÓ

 

ACORD COMISSIÓ BILATERAL

 

INFORMACIÓ PÚBLICA BASES

 

FITXES ACTUACIONS

 

ORDRE DE BASES Y EXTRACTE

 

PLEC

 

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ

 

SOL·LICITUD D'AJUDES

La sol·licitud d'ajudes consta de dos tràmits consecutius i es realitzarà a través dels següents enllaços:

La sol·licitud d'ajudes només s'entendrà presentada si després de realitzar el tràmit 1 realitza tantes aportacions documentals (tràmit 2) com a parcel·les hi haja en el seu LOT.

 

AMPLIACIÓ DE TERMINI

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2023, de la directora general d’Habitatge i Regeneració Urbana, per la qual s’amplia el termini per a la presentació de la sol·licitud de subvencions del programa d’ajuda a la construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021- 2026 - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. Convocatòria 2022.

 

SOL·LICITUDS PRESENTADES

Conforme a la base dotzena de l'Ordre 8/2022, de 18 de novembre de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 – Finançant per la Unió Europea – Next Generation EU i es procedeix a la seua convocatòria per a l'any 2022, es van presentar les següents sol·licituds:


- Per al LOT 1: sol·licitud presentada per la mercantil VIVASVAL 1, S.L. 
- Per al LOT 2: sol·licitud presentada per la mercantil VIVASVAL 2, S.L. 
- Per al LOT 3: sol·licitud presentada per la mercantil VIVASVAL 3, S.L. 

Totes elles han sigut admeses per complir els requisits de les bases reguladores.
 

ESMENA DE SOL·LICITUDS

Conforme a la base tretzena de l'Ordre 8/2022, de 18 de novembre, de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa d'ajuda a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021-2026 – Finançant per la Unió Europea – Next Generation EU i es procedeix a la seua convocatòria per a l'any 2022, es van notificar requeriments d'esmena de la documentació aportada.

VIVASVAL 1, S.L., titular del dret de superfície del LOT 1, ha d'esmenar:
-    BASE 9ª punt 1. 
-    BASE 12ª punt 2.1.1, punt 2.1.5, punt 2.1.6, punt 2.2, punt 2.3, punt 2.4, punt 2.5, punt 2.6, punt 2.7, punt 2.8, punt 2.9, punt 2.10, punt 2.11, punt 2.12, punt 2.13, punt 2.14, punt 2.15, punt 2.16, punt 2.17, punt 3, punt 4 i punt 6. 
-    BASE 19ª punt 7.

VIVASVAL 2, S.L., titular del dret de superfície del LOT 2, ha d'esmenar:
-    BASE 9ª punt 1. 
-    BASE 12ª punt 2.1.1, punt 2.1.5, punt 2.1.6, punt 2.2, punt 2.3, punt 2.4, punt 2.6, punt 2.7, punt 2.8, punt 2.9, punt 2.10, punt 2.12, punt 2.17, punt 3, punt 4 i punt 6.
-    BASE 19ª punt 7.

VIVASVAL 3, S.L., titular del dret de superfície del LOT 3, ha d'esmenar:
-    BASE 9ª punt 1. 
-    BASE 12ª punt 2.1.1, punt 2.1.5, punt 2.1.6, punt 2.2, punt 2.3, punt 2.4, punt 2.6, punt 2.7, punt 2.8, punt 2.9, punt 2.10, punt 2.12, punt 2.17, punt 3, punt 4 i punt 6.
-    BASE 19ª punt 7.

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Anunci de la Direcció General d'Habitatge de la concessió de subvencions (DOGV Núm. 9827/12.04.2024)

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA (Fitxes actualitzades 06/10/23)

 

EINES

 

DUBTES I CONSULTES