Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Fons europeus per a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients

Fons europeus per a la construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients


 

PRESENTACIÓ

 

ACORD COMISSIÓ BILATERAL

 

INFORMACIÓ PÚBLICA BASES

 

FITXES ACTUACIONS

 

ORDRE DE BASES Y EXTRACTE

 

PLEC

 

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ