Preguntes freqüents

1. Què ha de fer l'arrendador per a accedir a la compensació?

Perquè es puga compensar les rendes deixades de percebre l'arrendador haurà de presentar la sol·licitud corresponent fins el 31 d'octubre de 2022, últim dia per a poder sol·licitar-ho.

2. On i com s'ha de presentar la sol·licitud?

Els arrendadors i propietaris afectats per la paralització judicial dels desnonaments hauran de dirigir la seua sol·licitud a la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura...

3. Quina documentació han de presentar?

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: a) Una exposició raonada i justificada de la compensació pel període que medie entre que s'acordara la suspensió extraordinària...

4. Quan es resoldrà la seua sol·licitud?

Una vegada presentada la sol·licitud per l'arrendador, l'Administració disposa d'un termini màxim de tres mesos per a resoldre i notificar la resolució a l'interessat, si bé excepcionalment,...