Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Ajudes a la compra d'habitatges per a joves en municipis xicotets i/o en risc de despoblament