Presentació sol·licitud i informació pràctica

Presentació sol·licitud i informació pràctica

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el dia 1 de juliol i finalitza el dia 1 d'agost de 2022, tots dos inclusivament.

 

  • En l'enllaç següent podrà accedir a la informació del tràmit de la convocatòria:

Presentació sol·licitud i informació pràctica

  • En l'enllaç següent podrà aportar documentació telemàtica a un tràmit ja iniciat

Aportació documental per al programa d'ajudes al lloguer d'habitatge. Convocatòria 2022

  • Podrà descarregar-se els annexos en l'apartat:

IMPORTANT: aquests impresos són complementaris, NO SERVEIXEN COM A SOL·LICITUD.

Impresos associats

ATENCIÓ: L'Annex I ha d'estar signat pel sol·licitant I TOTS ELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS DE 16 ANYS.

  • Si té certificat digital o cl@ve permanent, podrà presentar la sol·licitud clicant en el botó:

Tramitar amb certificat

 

  • I si no disposa de signatura o cl@ve permanent:

Tramitar sense certificat

En aquest cas, ha de gravar la sol·licitud, imprimir-la i presentar-la en algun dels registres que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, preferiblement, en el de les seus dels SS.TT. d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica situats a Alacant (av. d'Aguilera, 1, entreplanta), Castelló (av. de la Mar, 16) i València (Gregori Gea, 27), o també mitjançant correu certificat presentat en oficines de Correus, o també al seu Ajuntament.