Informació a entitats locals i altres organismes per a la tramitació

Informació a entitats locals i altres organismes per a la tramitació

Credencial per a realitzar la tramitació

  • Les entitats locals, mancomunitats i altres organismes que disposen de la credencial per a tramitar les ajudes al lloguer d'habitatge de les convocatòries anteriors es consideren ja acreditats per a tramitar telemàticament aquesta ajuda, per la qual cosa no necessiten sol·licitar novament la credencial.
  • Les entitats locals i altres organismes que no disposen de la credencial per a tramitar les ajudes, podran obtindre-la mitjançant l'emplenament la signatura per l'òrgan competent d'aquest imprés "Credencial per a l'habilitació específica en la tramitació telemàtica de les ajudes", que haurà de ser enviat al correu electrònic "ajudeslloguer@gva.es".

Sessió formativa a la FVMP sobre les ajudes i la seua tramitació