Informació pràctica entitats locals per a la tramitació

Informació pràctica entitats locals per a la tramitació

Informació per als ajuntaments i altres entitats locals per a la tramitació d'aquestes ajudes

  • Els ajuntaments i mancomunitats que disposen de la credencial per a tramitar les ajudes al lloguer d'habitatge de la convocatòria 2020 igualment podran tramitar aquestes ajudes.
  • Els ajuntaments i mancomunitats que no disposen de la credencial per a tramitar les ajudes, podran obtindre-la mitjançant l'ompliment i la signatura per l'òrgan competent d'aquest imprés "Credencial per a l'habilitació específica en la tramitació telemàtica de les ajudes", el qual haurà de ser enviat al correu electrònic "ajudeslloguer@gva.es".