Ajudes al lloguer Covid-19

Ajudes al lloguer Covid-19

 

BASES I CONVOCATÒRIA

S'ha publicat el 15 de desembre de.2020 en el DOGV, mitjançant Decret 204/2020 , una convocatòria d'ajudes al lloguer com a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la COVID-19, dirigida a les persones que tinga problemes transitoris per a atendre el pagament del lloguer.