PLA ADHA. Ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'habitatges

PLA ADHA. Ajudes a entitats locals per a l'adquisició d'habitatges

  • Bases i Convocatòria

Bases reguladores + Convocatòria

  • Sol·licitud d'ajudes :La sol·licitud d'ajudes es podrà realitzar a través del següent link des del 30 de juny de 2021.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21758

  • Consultes i dubtes per als sol·licitants

Correu de consultes i contacte: s_viviendapublica@gva.es

  • Resolució de la convocatòria

  • Tràmit d'aportació documental

  • Documentació per a la fase de gestió de les ajudes