Ajudes directes a col·lectius vulnerables a través d'entitats locals