Foment del parc d'habitatge en lloguer. Pla 2018-2021

Foment del parc d'habitatge en lloguer. Pla 2018-2021

BASES REGULADORES DE LES AJUDES DEL PROGRAMA DE FOMENT DEL PARC D'HABITATGE EN LLOGUER DEL PLA ESTATAL D'HABITATGE 2018-2021
 
 

 

 

 

La tramitació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes té una capacitat total per expedient de 150 Mb. En el cas  que s'esgote aquesta capacitat  en anar aportant la documentació, es podrà:

1- Acabar de presentar la sol·licitud amb els documents que s' hagen pogut aportar.

2- Esperar a rebre un mail d'avís en el que s'informa de que s'ha obert l'expedient

3- Afegir els documentos que falten aportar a l'expedient mitjançant el tràmit d' aportació documental per a aquesta ajuda amb el següent enllaç: 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21832&version=amp

Si així i tot, no s'ha pogut completar la documentació, es prega que ho notifiquen a través del correu electrònic ajudesfomentlloguer@gva.es, on es facilitarà un altre mitja alternatiu d'enviament de documentació. Sempre amb data anterior a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.