Ajudes Àrees de Regeneració i Renovació urbana i rural. Pla 2018-2021 (ARRUR)

Ajudes Àrees de Regeneració i Renovació urbana i rural. Pla 2018-2021 (ARRUR)

 

Bases:

 

Convocatòria :

 

Sol·licitud ajudes:

 

Informació complementària:

 

Consultes i dubtes per ajuntaments sol·licitants: ajudesarrur@gva.es

 

Fase notificació d'esmenes

Resolució Convocatoria

DOCUMENTACIÓ PER LA FASE DE GESTIÓ DE ARRURs

 

Per a qualsevol consulta o aclariment sobre la documentació a aportar, poden posar-se en contacte a través de l'adreça: ajudesarrur@gva.es

Aquesta adreça de correu està destinada als ajuntaments amb la finalitat de resoldre quantes qüestions sorgisquen en la gestió d'Àrees de Regeneració i Renovació Urbana i Rural, ARRUR