Visualització de contingut web

Guia informativa de com obtindre la cl@ve i el certificat digital

A causa de les circumstàncies actuals per Covid-19, la sol·licitud de les ajudes a la compra d'habitatge per a joves es recomana realitzar-la mitjançant TRÀMIT TELEMÀTIC AMB SIGNATURA DIGITAL.

Per a això, s'aconsella obtindre prèviament la Cl@ve o certificat digital,  amb anterioritat a la publicació de la convocatòria de les ajudes, per a aconseguir la certificació exigida abans que finalitze el termini de sol·licitud d'aquestes.

Guia informativa de com obtindre la cl@ve i el certificat digital