Llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses per ser incompletes i proposta de denegació

Llistat provisional de sol·licituds admeses, excloses per ser incompletes i proposta de denegació

- Amb data de 2 de novembre de 2021 es publica el "Llistat provisional complementari de sol·licituds admitides i excloses per ser incompletes de les ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, convocades mitjançant l'Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica".

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions finalitzarà el dia 16 de novembre de 2021.

 

- Amb data de 18 d'octubre de 2021 es publica el "Llistat provisional de sol·licituds admitides i excloses per ser incompletes o per incompliment de requisits de les ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, convocades mitjançant l'Ordre 5/2021, de 14 de juny, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica".

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions finalitzarà el dia 2 de novembre de 2021.

 

Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud en CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

La presentació de les al·legacions i/o documentació es podrà bé realitzar mitjançant tràmit telemàtic (se li adverteix que per a aportar documentació en aquest tràmit ha de tindre certificat digital o cl@ve permanent) o bé mitjançant la seua presentació en paper dirigint-se a la Direcció Territorial d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica on es tramita el seu expedient o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

És necessari sol·licitar cita prèvia en les Oficines PROP per a acudir a les direccions territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, Castelló i València o a qualsevol Oficina PROP de la Generalitat.