Informació a entitats locals i altres organismes per a la tramitació

Informació a entitats locals i altres organismes per a la tramitació

Informació a entitats locals i altres organismes per a la tramitació

Credencial per a realitzar la tramitació

  • Les entitats locals i altres organismes que disposen de la credencial per a tramitar les ajudes al lloguer d'habitatge de la convocatòria 2020 igualment podran tramitar aquestes ajudes.
  • Les entitats locals i altres organismes que no disposen de la credencial per a tramitar les ajudes, podran obtindre-la mitjançant l'ompliment i la signatura per l'òrgan competent d'aquest imprés "Credencial per a l'habilitació específica en la tramitació telemàtica de les ajudes", el qual haurà de ser enviat al correu electrònic "ajudeslloguer@gva.es".