Comunicació

Comunicació


 

EIXOS ESTRATÈGICS I LÍNIES D'ACCIÓ

  • co1 Conscienciar sobre l'impacte positiu de BIM
  • co1a Difondre l'estratègia BIM i conscienciar al personal tècnic de la Generalitat Valenciana sobre la necessitat de la seua implantació
  • co1b Promoure la sensibilització dels agents del sector
  • co1c Fomentar l'intercanvi d'experiències BIM
  • co2 Transferir el coneixement existent al conjunt del sector
  • co2a Implantar un sistema de gestió del coneixement

Enlace comunicación