Persones

Persones


 

EIXOS ESTRATÈGICS I LÍNIES D'ACCIÓ

  • pe1 Elevar el nivell de maduresa BIM del personal de la Generalitat Valenciana
  • pe1a Capacitar mitjançant formació al personal segons perfils, funcions i competències
  • pe1b Compartir i/o transferir el coneixement adquirit pel personal format
  • pe1c Proporcionar tutorització i acompanyament en projectes pilot
  • pe2 Estimular la maduració BIM del sector privat i de la resta d'administracions públiques
  • pe2a Incrementar la capacitació en BIM dels agents involucrats en el procés
  • pe3 Afavorir la integració de la metodologia BIM des de la formació reglada
  • pe3a Col·laborar amb la comunitat educativa per a incorporar BIM en els programes de formació

 

Enlace personas