Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana

Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana


 

Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana

El passat divendres 31 de març es va informar en el Ple del Consell la “Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana”, una iniciativa que permetrà fer una gestió integral i digitalitzada dels actius construïts de la Generalitat per a una millora de la qualitat, sostenibilitat i resiliència del parc d'edificis públics o destinats a ús públic.

L'Estratègia BIM, digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana” reuneix cinc objectius entorn dels quals es defineix la implementació de l'estratègia: governança, persones, processos, tecnologia i comunicació. Aquests objectius es desglossen al seu torn en eixos estratègics i línies d'acció que faran possible implementar la metodologia Building Information Modeling (BIM) en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.

La metodologia BIM impulsa l'evolució dels sistemes de disseny tradicionals, ja que incorpora informació geomètrica (3D), de temps (4D), de costos (5D), ambiental (6D) i de manteniment (7D). La seua implementació suposa una vertadera revolució tecnològica per a la cadena de producció i gestió de l'edificació i les infraestructures.

A continuació, es pot consultar el document “Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana” impulsat des de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció en col·laboració amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la qual compta amb el consens de la Comissió Interdepartamental i el Consell de Participació per a la Innovació Ecològica en la Construcció, amb la representació de tots els departaments de la Generalitat amb competències en edificació i entitats del sector implicades com són els col·legis professionals, federacions d'empresaris i altres agents del sector.

Jornades BIM

Jornades BIM

Jornada BIM 2022


 

  • Video de la Jornada BIM 2022 - Primera part

  • Video de la Jornada BIM 2022 - Segona part

 

Jornada BIM 2021

BIM. Amenaça o oportunitat?

-Espai d'aprenentatge i diàleg participatiu per a compartir i traçar el full de ruta d'aquest imprescindible procés de digitalització cap a la sostenibilitat del nostre entorn construït i la competitivitat verda del sector

Video de la Jornada BIM 2021

Cursos de Formació bonificada per a arquitectes i arquitectes