Governança

Governança


 

EIXOS ESTRATÈGICS I LÍNIES D'ACCIÓ

  • go1 Dissenay col·laborativament el procés d'implementació BIM en la Generalitat Valenciana
  • go1a Promoure la responsabilitat i el compromís de les institucions públiques, dels agents del sector i de la comunitat acadèmica per a la promoció del BIM
  • go1b Desenvolupar un procés participatiu transparent per a la construcció col·lectiva de la implementació BIM
  • go1c Concretar l'enfocament general mitjançant un full de ruta que planifique amb precisió els objectius perseguits
  • go2 Monitoritzar la implementació BIM en la Generalitat Valenciana
  • go2a Supervisar l'estat de les accions de la implementació BIM
  • go2b Acompanyar en la implementació BIM
  • go3 Impulsar l'efecte catalizador de la Generalitat Valenciana. 
  • go3a Intensificar la utilització de la contractació pública com a promotora del desenvolupament de les capacitats del sector

Enlace Gobernanza