Projectes Pilot

Projectes Pilot

NOVETAT: Inici de la licitació de les Obres de construcció d'un Edifici Pilot de 18 habitatges de promoció pública sostenibles i innovadores en el Carrer Joaquín Ballester 17 de València, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea – Next Generation UE. Data fi de presentació d'oferta 05/05/2023 a les 14.00h. Termini per a formular preguntes fins al 30 d'abril a les 24:00h. 

L'Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl licita el contracte d'obra del segon Projecte pilot d'habitatge públic sostenible de la Generalitat Valenciana, el Projecte pilot del Concurs de València impulsat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

La licitació impulsa criteris de sostenibilitat mediambiental en la contractació pública, com la reducció de la Petjada de Carboni embegut de l'edifici, la reutilització, reciclatge i recuperació de residus d'obra i la reducció de les emissions de CO₂ durant la fase de transport. A més aposta per la implementació de la metodologia BIM durant l'execució de les obres, donant així continuïtat als criteris que van servir de base al Concurs dels Projectes pilot.

L'edifici pilot de València es constitueix com a demostrador de construcció sostenible punt en termes socials, econòmics i mediambientals, que promoga la innovació com a mecanisme imprescindible per a fomentar la necessària resiliència en l'arquitectura, potenciant la transferència tecnològica i la investigació aplicada per a aconseguir la transformació del nostre entorn construït. Pel seu caràcter experimental compta amb autorització de solucions alternatives i edificis experimentals regulada en el Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i allotjament.

LICITACIÓ CONTRACTE D'OBRA VALÈNCIA

 


 

Edifici Pilot a València


 

EDIFICI PILOT CASTELLÓ

La Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl licita el contracte d'obra del primer Projecte pilot d'habitatge públic sostenible de la Generalitat Valenciana, el Projecte pilot del Concurs de Castelló impulsat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció.

La licitació impulsa criteris de sostenibilitat mediambiental en la contractació pública, com la reducció de la Petjada de Carboni embegut de l'edifici, la reutilització de residus d'obra i la reducció de les emissions de CO₂ durant la fase de transport. A més aposta per la implementació de la metodologia BIM durant l'execució de les obres, donant així continuïtat als criteris que van servir de base al Concurs dels Projectes pilot.

LICITACIÓ D'OBRA CASTELLÓ


 

Edifici Pilot a Castelló


 

Exposició "Projecte Pilot. Innovació i sostenibilitat en l'arquitectura". Sala Exposicions Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València (ETSAV). Camí de Vera, s/n 46022 València. Des del 9 de novembre de 2022 al 15 de febrer de 2023. Horari de visites de dilluns a divendres, de 9.00–20.00.

Exposició itinerant de les propostes finalistes i presentades al Concurs de projectes d'habitatge públic “Projecte pilot. Innovació i sostenibilitat en l'arquitectura", organitzat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, en col·laboració amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl.

 

CATÀLEG

Catàleg Projecte Pilot. Innovació i sostenibilitat en l'habitatge

 
CONCURS PROJECTES PILOT
 
La Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, en col·laboració amb la Entital Valenciana d'Habitatge i Sol, impulsa la licitació de diversos contractes de serveis per a la redacció de projectes i direcció facultativa per a la construcció d'edificis d'habitatge públic, que es constituïsquen com a demostradors de construcció sostenible punt en termes socials, econòmics i mediambientals, que promoguen la innovació com a mecanisme imprescindible per a fomentar la necessària resiliència en l'arquitectura, potenciant la transferència tecnològica i la investigació aplicada per a aconseguir la transformació del nostre entorn construït.
 
CONCURS ALCOI
CONCURS CASTELLÓ 
CONCURS VALÈNCIA