Presentació Projecte Pilot

Presentació Projecte Pilot

En 2020, la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, en col·laboració amb l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), va impulsar la licitació de diversos contractes de servicis per a la redacció de projectes i direcció facultativa per a la construcció d'edificis d'habitatge públic, que es constituïren com a demostradors de construcció sostenible en termes socials, econòmics i mediambientals, que promogueren la innovació com a mecanisme imprescindible per a fomentar la necessària resiliència en l'arquitectura, i que potenciaren la transferència tecnològica i la investigació aplicada per a aconseguir la transformació del nostre entorn construït. 

En 2023, des de l'EVha, es van publicar les licitacions dels contractes d'obres del Projecte pilot de Castelló de la Plana i de València impulsant criteris de sostenibilitat mediambiental, social i econòmica en la contractació pública, així com l'aposta per la implementació de la metodologia BIM durant l'execució de les obres, donant continuïtat als criteris que van servir de base al Concurs dels Projectes Pilot.

En 2024, s'inicien les obres de construcció impulsades per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, a través de la Direcció General d'Habitatge, en col·laboració amb l'EVha, de l'edifici Pilot de promoció pública sostenible i innovadora a Castelló de la Plana en el marc del "Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea- Next Generation UE". El seu seguiment es pot realitzar des de Pilot Castelló de la Plana.