DIRECTORI

DIRECTORI

  • Serveis centrals

 

SECRETARIA AUTONÒMICA D'ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA I SOSTENIBILITAT ENERGÈTICA

 

sa_arquitecturaysostenibilidad@gva.es

 

Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

 

 dg_qualitat_rehabilitacio@gva.e

Subdirecció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica

Servei de Rehabilitació i Actuacions Urbanes

Servei d'Arquitectura i Qualitat

 

Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció

 

dg_innovacionyarquitectura@gva.es

Subdirecció General d'Innovació Ecològica en la Construcció

Servei d'Innovació Ecològica en la Construcció

 

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – EDIFICI A

C/ Democràcia, 77

46018 València

 

  •  Serveis territorials

 DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA ALACANT

Av. Aguilera, 1- entreplanta

03007 Alacant

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA CASTELLÓ

Av. del Mar, 16

12003 Castelló

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA VALÈNCIA

C/ Gregori Gea, 27

46009 València

 

Telèfon d'informació a la ciutadania de la Generalitat

Des de la Comunitat Valenciana 012

Des de fora de la Comunitat Valenciana 96 386 60 00