Estratègia BIM GVA - Arquitectura

Estratègia BIM GVA

Estrategia BIM texto

La Generalitat Valenciana ha desenvolupat una estratègia i metodologia per a la implementació de la metodologia BIM (Building Information Modelling) en l'àmbit de la contractació pública i infraestructures d'esta. Els documents dels quals es compon són la Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana, Guia de Compra Pública en BIM de la Generalitat Valenciana i Requeriments BIM de la Generalitat Valenciana amb els seus annexos.

El divendres 31 de març de 2023 es va informar en el Ple del Consell l'Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana, una iniciativa que permetrà fer una gestió integral i digitalitzada dels actius construïts de la Generalitat per a una millora de la qualitat, sostenibilitat i resiliència del parc d'edificis públics o destinats a ús públic.

L'Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana reuneix cinc objectius entorn dels quals es defineix la implementació de l'estratègia: governança, persones, processos, tecnologia i comunicació. Aquests objectius es desglossen en eixos estratègics, línies d'acció i actuacions que faran possible implementar la metodologia Building Information Modeling (BIM) en l'àmbit de la Generalitat Valenciana.

OBJECTIUS 

Comisión Interdepartamental

Comisión Interdepartamental

L'Estratègia BIM. Digitalització per a la sostenibilitat en l'edificació de la Generalitat Valenciana s'ha impulsat des de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció en col·laboració amb la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la qual compta amb el consens de la Comissió Interdepartamental i el Consell de Participació per a la Innovació Ecològica en la Construcció, amb la representació de tots els departaments de la Generalitat amb competències en edificació i entitats del sector implicades com són els col·legis professionals, federacions d'empresaris i altres agents del sector.