Processos

Processos


 

EIXOS ESTRATÈGICS I LÍNIES D'ACCIÓ

  • pr1 Estandarditzar l'entorn de treball
  • pr1a Tipificar els processos i fluxos de treball dels models BIM
  • pr1b Definir i implementar un Entorn Comú de Dades o Entorn Col·laboratiu
  • pr1c Promoure la neutralitat tecnològica de l'entorn BIM de la Generalitat Valenciana
  • pr2 Digitalitzar els processos de disseny, construcció i gestió i manteniment d'edificis
  • pr2a Incorporar BIM en la licitació pública de la Generalitat Valenciana
  • pr2b Facilitar el marc documental tècnic i eines de suport per a l'aplicació de BIM en les licitacions públiques
  • pr2c Optimitzar el control de qualitat

Enlace procesos