Habitabilitat, disseny i qualitat dels habitatges

Habitabilitat, disseny i qualitat dels habitatges

CONDICIONS DE DISSENY I QUALITAT DELS EDIFICIS D'HABITATGE

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIÓ I SUCCESIVES D'HABITATGES

  • Nou: Revisió del Decret 12/2021, de 22 de gener, del Consell, de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives d’habitatges (Consulta prèvia)
  • Normativa vigent