GUIA DE GÈNERE 2

La publicació Projectar els espais de la vida quotidiana. Criteris de gènere per al disseny i contractació pública d'habitatge és un compendi de propostes innovadores per a la seua consideració en els processos de licitació per a la redacció de projectes impulsats per la Generalitat Valenciana. Però la vocació d'esta Guia s'estén, també, a tot l'àmbit de l'arquitectura residencial, tant del sector públic com del privat, proporcionant directrius, suggeriments i recomanacions per a integrar les dimensions de gènere i els valors de l'equitat residencial, en l'aposta de la Generalitat Valenciana per una arquitectura de qualitat, centrada en les necessitats de les persones, les cures i la vida quotidiana. 

En este sentit, aborda el disseny de l'edifici d'habitatges i de l'habitatge des de la perspectiva de gènere, i aporta recomanacions per a integrar aspectes rellevants que fomenten la generació d'espais amables en els entorns domèstics, en el seu equipament i en els elements d'urbanització adscrits a l'edifici. 

La inclusió de bones pràctiques en la Guia posa de manifest la seua aplicació en promocions executades tant a Espanya com en diversitat de països, en actuacions de nova planta i de rehabilitació, demostrant la versatilitat, projecció i replicabilidad d'aquestes.  Mostra d'això ha sigut el seu ús en els Projectes Pilot impulsats per la Direcció General d'Habitatge en les seues diferents fases: concurs de projectes, projecte bàsic i d'execució i, actualment, un d'ells, ja en execució d'obra. Es pot consultar a:

Perspectives de gènere en l’hàbitat

Perspectives de gènere en l’hàbitat

  • NOVETAT: La Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona 2024, presenta la reimpressió de la publicació Projectar els espais de la vida quotidiana. Criteris de gènere per al disseny i contractació pública d'habitatge. La Direcció General d'Habitatge completa esta publicació, que va veure la llum al febrer de 2022 només en la seua versió en castellà, amb el llançament de l'obra en valencià i en anglés.

 

  1. RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2022, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual és convoca la cisen edició dels Premis Urbanisme, Mobilitat, Paisatge, Habitatge i Arquitectura amb Perspectiva de Gènere.
  2. Tràmit.