TERCERA CONCESSIÓ D'AJUDES DOGV 16/01/2024

TERCERA CONCESSIÓ D'AJUDES DOGV 16/01/2024

A través del següent enllaç Programa d'Ajudes Bo Lloguer Jove. Convocatòria 2023, en la pestanya "JUSTIFICACIÓ", des de l'1 de juny al 15 de juny de 2024, podràs aportar la sol·licitud d'abonament, el model del qual pots descarregar en el apartat de "FORMULARIS", i els rebuts que hagueres abonat amb posterioritat al moment de sol·licitud de l'ajuda i fins al moment d'aquesta sol·licitud de pagament, si disposes d'un sistema de signatura electrònica.  Es recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic.

També es pot presentar directament la sol·licitud d'abonament, el model del qual pot descarregar en l'anterior enllaç, i els rebuts en els Serveis Territorials d'Habitatge i a través dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A través del següent enllaç Programa d'Ajudes Bo Lloguer Jove. Convocatòria 2023, en la pestanya "JUSTIFICACIÓ", des de l'1 de febrer al 15 de febrer de 2024, podràs aportar la sol·licitud d'abonament, el model del qual pots descarregar en el apartat de "FORMULARIS", i els rebuts que hagueres abonat amb posterioritat al moment de sol·licitud de l'ajuda i fins al moment d'aquesta sol·licitud de pagament, si disposes d'un sistema de signatura electrònica.  Es recomana utilitzar aquest tràmit telemàtic.

També es pot presentar directament la sol·licitud d'abonament, el model del qual pot descarregar en l'anterior enllaç, i els rebuts en els Serveis Territorials d'Habitatge i a través dels mitjans establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.