Seguiment sol·licituds presentades

Seguiment sol·licituds presentades

 • Es publiquen amb data 21 de novembre de 2023 els segons llistats provisionals amb les sol·licituds completes i les incompletes que han sigut presentades des del dia 10 de maig de 2023 fins al dia 12 de maig de 2023 inclusivament, de conformitat amb la base 13a "Instrucció i tramitació del procediment", de la Resolució de 21 d'abril de 2023, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l'exercici 2023.

  Les sol·licituds l'estat de les quals és COMPLET NO és necessari que aporten més documentació addicional i passaran a proposta de resolució per a ser estimades.

  Les sol·licituds l'estat de les quals és INCOMPLET resulten excloses provisionalment per NO haver aportat tota la documentació requerida o per incomplir-se els requisits necessaris per a ser persona beneficiària d'aquesta ajuda, per la qual cosa a partir de l'endemà d'aquesta publicació es concedeix un termini de 10 dies perquè s'aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 i amb la base base 13a "Instrucció i tramitació del procediment", de la Resolució de 21 d'abril de 2023 citada anteriorment.

  El termini s'inicia el dia 22 de novembre de 2023 i finalitza el 5 de desembre de 2023.

  Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

  ATENCIÓ: Per a la correcta visualització de la notificació, és necessari permetre les finestres emergents en el navegador.

  Es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través d'aquest tràmit telemàtic en l'apartat ESMENA/APORTACIÓ.


 • Correcció d'errors número 2 dels llistats provisionals amb les sol·licituds completes i les incompletes publicats el 30 de juny de 2023.

 

 • Correcció d'errors dels llistats provisionals amb les sol·licituds completes i les incompletes publicats el 30 de juny de 2023.

 

 • Es publiquen amb data 30 de juny de 2023 els llistats provisionals amb les sol·licituds completes i les incompletes que han sigut presentades des del dia 2 de maig de 2023 fins al dia 9 de maig de 2023 inclusivament, de conformitat amb la base 13a "Instrucció i tramitació del procediment", de la Resolució de 21 d'abril de 2023, de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa del Bo Lloguer Jove, i convocatòria per a l'exercici 2023.

  Les sol·licituds l'estat de les quals és COMPLET NO és necessari que aporten més documentació addicional i passaran a proposta de resolució per a ser estimades.

  Les sol·licituds l'estat de les quals és INCOMPLET resulten excloses provisionalment per NO haver aportat tota la documentació requerida o per incomplir-se els requisits necessaris per a ser persona beneficiària d'aquesta ajuda, per la qual cosa a partir de l'endemà d'aquesta publicació es concedeix un termini de 10 dies perquè s'aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb el que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015 i amb la base base 13a "Instrucció i tramitació del procediment", de la Resolució de 21 d'abril de 2023 citada anteriorment.

  El termini s'inicia el dia 3 de juliol de 2023 i finalitza el 14 de juliol de 2023.

  Ha de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que va indicar en la sol·licitud, en aquest enllaç CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

  ATENCIÓ: Per a la correcta visualització de la notificació, és necessari permetre les finestres emergents en el navegador.

  Es recomana realitzar l'aportació documental amb signatura digital a través d'aquest tràmit telemàtic en l'apartat ESMENA/APORTACIÓ.