Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Preguntes freqüents

Per a demanar l'ajuda és necessari sol·licitar cita prèvia (ETURNOS cita prèvia),  que estarà disponible a partir de la publicació de la convocatòria en el DOGV per a això hauràs de disposar de certificat digital o cl@ve.
La tramitació amb certificat de signatura digital agilitza la tramitació de l'ajuda, per això es recomana sol·licitar l'ajuda preferentment d'aquesta manera

Pots tornar a sol·licitar-la i no és necessari que aportes tota la documentació una altra vegada, si no han canviat les circumstàncies de la teua petició anterior, només hauries de presentar còpia del contracte, volant únic d'empadronament, rebuts lloguer o cessió, declaracions responsables i autoritzacions indicades en les bases.

S'estima que la convocatòria serà publicada el mes de març.
El termini aproximat d'1 MES per a sol·licitar l'ajuda. 

Termini màxim 2 anys o 24 mensualitats que hauran de ser consecutives.
Podran comprendre les ajudes per als mesos pagats del lloguer o cessió d'ús del seu habitatge o habitació des de l'1 gener del 2022. 
En tot cas, a partir de la data de subscripció del contracte d'arrendament o cessió d'ús de l'habitatge o habitació.

Ajuda de 250 € mensuals, sense que la suma de les ajudes rebudes per les persones joves que convisquen en l'habitatge puga superar el preu del lloguer o de cessió que conste en el contracte.

Poden sol·licitar l'ajuda totes les persones físiques majors d'edat, que tinguen fins a 35 anys, inclosa l'edat de 35 anys en el moment de sol·licitar l'ajuda i que complisquen els requisits exigits en l'Ordre de bases.