Ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges model cohousing

Ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges model cohousing

AJUDES PER AL FOMENT D'ALLOTJAMENTS I HABITATGES MODEL COHOUSING DEL PROGRAMA 8 DEL PLA ESTATAL PER A L'ACCÉS A L'HABITATGE 2022-2025.


 

 

 

 

 

INFORMACIÓ PÚBLICA

 

BASES I CONVOCATÒRIA

 

SOL·LICITUD D´AJUDES

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 

CONSULTES i DUBTES

 

FASE ESMENA D'OBJECCIONS

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA FASE DE GESTIÓ DE LAS AYUDAS