Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges col·laboratius (models cohousing)

Ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges col·laboratius (models cohousing)

AJUDES PER AL FOMENT D'ALLOTJAMENTS I HABITATGES COL·LABORATIUS (MODELS COHOUSING) DEL PROGRAMA 8 DEL PLA ESTATAL PER A L'ACCÉS A L'HABITATGE 2022-2025.