Visualització de contingut web

Línies d'investigació

 

  • CONTRIBUCIÓ DE L’HABITATGE DE LA COMUNITAT VALENCIANA A LA REDUCCIÓ DE GASOS EFECTE HIVERNACLE

 

Reconéixer les mesures que intervenen en la construcció per a poder contribuir a la reducció d'emissions de CO2, responsable dels gasos efecte hivernacle.

  • REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DELS HABITATGES:PROJECTE REHENERGIA

Disposar de solucions aplicables a la rehabilitació que reduïsquen les necessitats energètiques dels edificis d’habitatges.

  • METODOLOGIA D'AVALUACIÓ AMBIENTAL

Establir un mecanisme d'avaluació dels edificis a fi de determinar un certificat energètic d'aquests. Etiqueta verda dels edificis