Visualització de contingut web

Objectius i línies estratègiques

 

 

Objectius relatius a sostenibilitat

 • La integració de consideracions ambientals en el procés de construcció de l’habitatge
 • L'aplicació de criteris a l’efecte d'homologació de materials, productes i agents que intervenen en la construcció.
 • La redacció d'una base normativa que regule els incentius, unint les qüestions relatives a eficiència energètica i sostenibilitat
 • La informació i la formació dels distints agents que intervenen en el procés constructiu i rehabilitador, com també en el manteniment del parc d’habitatges.
 • Conscienciació del ciutadà
 • Formació de tècnics, professionals
 • Homologació d'empreses professionals

Línies estratègiques

 • I+D. Desenvolupar estudis de solucions constructives lògiques quant a construcció-clima i integrades amb el medi ambient.
 • FOMENTAR polítiques sostenibles en l’habitatge de la Comunitat
 • Definir CRITERIS TÈCNICS sobre edificació sostenible
 • Definir NORMATIVA relativa a edificació sostenible
 • Control i normalització de MATERIALS, PRODUCTES I AGENTS
 • UNIFICACIÓ DE POLÍTIQUES de foment d’habitatge
 • Condicions de FINANÇAMENT en intervencions de sostenibilitat
 • Fomentar la FORMACIÓ I INFORMACIÓ de criteris ambientals