Censo 2011

Censo 2011


La següent base de dades mostra gràficament les dades del Cens d'Habitatges, elaborat en 2011 per l'Institut Nacional d'Estadística, centrant-se en les dades referides a la Comunitat Valenciana i les seues províncies. La base de dades estructura la informació en 5 blocs dins dels quals es troben els gràfics amb dades més detallades.

Per a accedir als gràfics primer s'ha de seleccionar un bloc, després una secció del bloc i finalment el gràfic que es desitge consultar.

 

 

 

 

 
A continuació es disposa d'un índex de cada bloc en el qual es detallen les diferents seccions i gràfics disponibles dins del mateix: