Seguiment sol·licituds presentades

Seguiment sol·licituds presentades

Amb data de 26 de setembre de 2023 es publica el "Llistat provisional de sol·licituds admitides i excloses per ser incompletes o per incompliment de requisits de les ajudes per a l'adquisició d'habitatge habitual i permanent en règim de propietat per a joves, convocades mitjançant l'Ordre 3/2023, de 9 de març, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica".

El termini per a formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions és des del dia 27 de setembre de 2023 fins a l'11 d'octubre de 2023, tots dos inclusivament.

Has de consultar la documentació preceptiva necessària per a completar el seu expedient i esmenar els defectes, introduint el NIF o NIE i els últims 6 dígits del compte bancari que vas indicar en la sol·licitud en CONSULTA LA TEUA NOTIFICACIÓ.

Es recomana formular al·legacions, aportar documentació i/o esmenar les objeccions a través de la pestanya ESMENA d'aquest tràmit telemàtic, amb signatura digital.

També pots fer-ho presencialment, preferentment, en els registres dels serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, on haja presentat la sol·licitud o a través dels mitjans establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.