Accés a l'habitatge i Solucions enfront de l'emergència residencial

Consulta de municipis per a l'adquisició d'habitatge

Consulta de municipis per a l'adquisició d'habitatge

Municipis o nucli de població de xicoteta grandària
És un requisit per a l'obtenció d'aquesta ajuda la compra d'un habitatge en municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana. S'entén per municipi o nucli de població de xicoteta grandària el que posseïsca una població resident igual o inferior a 10.000 habitants.

Clica sobre les franges de color groc d'aquesta pàgina web i apareixerà una llegenda on veuràs el municipi fins a 10.000 habitants

Municipis en risc de despoblació
Els habitatges a adquirir en els municipis en risc de despoblació tenen priorització en la valoració de la sol·licitud enfront de la resta de municipis de fins a 10.000 habitants.
Clica sobre les franges de color rosa d'està pàgina web i apareixerà una llegenda on veuràs el municipi considerat en risc de despoblació

Per a veure el nom del municipi en la zona pots engrandir les zones amb Control i roda del ratolí o clicar en el símbol de la mà, en la part superior.

Visor elaborat per l'Institut Cartogràfic Valencià.