Consulta de municipis per a l'adquisició d'habitatge

Consulta de municipis per a l'adquisició d'habitatge

Municipis o nucli de població de xicoteta grandària
És un requisit per a l'obtenció d'aquesta ajuda la compra d'un habitatge en municipi o nucli de població de xicoteta grandària de la Comunitat Valenciana. S'entén per municipi o nucli de població de xicoteta grandària el que posseïsca una població resident igual o inferior a 10.000 habitants.

 

Municipis en risc de despoblació
Els habitatges a adquirir en els municipis en risc de despoblació tenen priorització en la valoració de la sol·licitud enfront de la resta de municipis de fins a 10.000 habitants.
 

Visor elaborat per l'Institut Cartogràfic Valencià.