Ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges model cohousing per a persones majors

Ajudes per al foment d'allotjaments i habitatges model cohousing per a persones majors

AJUDES PER AL FOMENT D' ALLOTJAMENTS I HABITATGES MODEL COHOUSING PER A PERSONES MAJORS DEL PROGRAMA 8 DEL PLA ESTATAL PER A L'ACCÉS A L'HABITATGE 2022-2025


 

 

 


 

 

BASES I CONVOCATÒRIA

PLÀ DE CONTROL

SOL·LICITUD D´AJUDES

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 

CONSULTES i DUBTES

 

FASE ESMENA D'OBJECCIONS

 

RESOLUCIÓ CONVOCATÒRIA

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA FASE DE GESTIÓ DE LES AJUDES