Ajudes d'urgència al lloguer a les persones afectades per l'incendi del 22 de febrer de 2024 en el municipi de València

Ajudes d'urgència al lloguer a les persones afectades per l'incendi del 22 de febrer de 2024 en el municipi de València

Ajudes al lloguer d'Habitatge
El 26 de febrer s'ha publicat en el DOGV les bases reguladores i el procediment de concessió directa d’ajudes urgents destinades a les persones afectades per l’incendi declarat a València el 22 de febrer de 2024

- Tràmit de sol·licitud a través de la seu electrònica -> enllaç

- Tràmit d'aportació documental dels justificants de pagament de les mensualitats --> enllaç (apartat "Justificació")

- Tràmit d'esmena de la documentació aportada en la sol·licitud o en els justificants mensuals --> enllaç (apartat "Esmena")

Documents associats: