Introducció

Introducció

En el marc de la Setmana de les regions europees European Regions Week, la Generalitat Valenciana ha apostat per la celebració de les jornades BIM amb l'objectiu de difondre, dinamitzar i apostar per la digitalització com a instrument per a aconseguir una arquitectura i un entorn construït sostenible, competitiu i responsable amb el medi ambient i les persones. Les jornades BIM Digitalització per a la sostenibilitat han posat el focus en la digitalització com una oportunitat per a l'administració regional valenciana, en l'edició 2021 i la digitalització com a oportunitat per a la competitivitat verda en l'edició 2022.