Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges

Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges


 


Publicació imminent de les bases i la convocatòria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web-Guia

Butlletí difusió

Carta oficial presentació de les ajudes

 

MES INFORMACIÓ

DEDUCCIONS FISCALS

EINES:

 

 

 

Tramitació

Tramitació

TRAMITACIÓ

Alta registre agens i gestors dela rehabiltiació

Llistat de agents i gestors de la rehabilitació

 

SOL·LICITUD D'AJUDA

Tràmit sol·licitud ajuda eficiència energètica en habitatges

 

ALTRES SOL·LICITUDS

Tràmit alta/modificació/baixa de domiciliació bancàrica [Proper]

Aportació de documentació a un expedient

Sol·licitud de pagament anticipat

Sol·licitud d'abonament de sol·licitud d'abonament de l'ajuda

 

RECURSOS

Per a interposar recurs postetatiu de reposició de manera telemàtica punxa ací. 

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓ

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓ

Preguntes freqüents