Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges

Fons Europeus per a la rehabilitació d'habitatges


 

 

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvencions dels programes d’actuacions del Pla de recuperació, transformació i resiliència i la convocatòria d’aquestes per a l’exercici 2023
 

 

TIPUS D'AJUDES:

 

 

 

DIFUSIÓ

 

Presentació de les ajudes

Vídeo presentació de l'ajuda

Carta oficial presentació de les ajudes

Web-Guia

Butlletí difusió

Jornada Next Generation Renovació de Finestres 24/11/2023

NOVETAT: ESTAT SOL·LICITUDS D'AJUDA PROGRAMES 3-5 CONVOCATÒRIA DE REHABILITACIÓ MRR 2023 (19/07/2024)

 

EINES

 

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I PUBLICITAT:

 

Obligacions:

 

 • Edifici (AFE-EDIF): Els beneficiaris de l'ajuda instal·laran en l'edifici, en un lloc visible des de la via pública, un cartell durant l'execució de l'obra, i una vegada finalitzada un cartell permanent que es mantindrà durant un període de 4 anys comptats des de la finalització d'aquestes. Els cartells, tant el provisional d'obra com el permanent, s'ajustaran al model normalitzat de l'enllaç que es troba més a baix (tant per al cas d'habitatge unifamiliar com per al d'edifici d'habitatges). El cartell serà d'un material que suporte les inclemències del temps garantint-se la llegibilitat del contingut durant tot el període de l'execució de l'actuació. En la fase de justificació s'aportaran fotografies del cartell col·locat en l'edifici, de conformitat amb el que es disposa en la base vint-i-novena de la convocatòria 2023.
 • Habitatge i envolupant tèrmica (AFE-VIV - AFE-EVT): Els beneficiaris de l'ajuda disposaran d'un cartell identificatiu que s'ajustarà al model normalitzat de l'enllaç que es troba més a baix. En la fase de justificació s'aportaran fotografies del cartell col·locat en l'habitatge.
 • Més informació:

 • Identitat Visual PRTR
  Logo i Manual de marca del Pla Recuperació, Transformació i Resiliència
  Emblema de la Unió Europea i Guia “L'ús de l'emblema europeu en el context dels programes de la UE 2021-2027”
 • Obligacions de comunicació, publicitat i difusió dels beneficiaris i gestors del Mecanisme de Recuperació i Resiliència
 • Manual d'identitat corporativa GVANEXT

 

MES INFORMACIÓ

 

Deduccions fiscals

Guia ciutadana d'impuls a la rehabilitació (CSCAE)

 

 

 

 

Tramitació

Tramitació

 

AGENTS I GESTORS.

(ES RECORDA QUE ÉS OBLIGATORI PER ALS AGENTS I GESTORS ESTAR INSCRITS EN EL REGISTRE D'AQUESTA CONVOCATÒRIA. EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ FINALITZA EL 21 DE DESEMBRE DE 2023)

Alta registre agents i gestors de la rehabilitació

Llistat de agents i gestors de la rehabilitació

 

PLANTILLES PER A LA SOL·LICITUD

 

SOL·LICITUDS D'AJUDES 

 

ESMENA / APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A UN EXPEDIENT

Per a la seua tramitació, prémer el botó "ESMENA anar al final de la pàgina: Presentació Telemàtica botó roig "ESMENA/APORTACIÓ Presentació Autenticada" :

 

ALTRES SOL·LICITUDS

 • Tràmit alta/modificació/baixa de domiciliació bancàrica

Recomanació: Per a persones físiques que no tinguen l'obligació de relacionar-se telemàticament amb l'administració és molt recomanable realitzar el tràmit automatitzat d'alta de la domiciliació bancària segons la ORDRE 2/2022, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que regula les actuacions o tràmits d’alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat.

Enllaç per donar d'alta la domiciliació bancària

Posteriorment, juntament amb la sol·licitud d'ajudes, hauran de presentar el justificant d'haver realitzat el tràmit automatitzat.

 • Sol·licitud d'abonament de l'ajuda

 

RECURSOS (encara no disponible)

Per a interposar recurs postetatiu de reposició de manera telemàtica punxa ací. 

NORMATIVA INTERNA DE GESTIÓ

Preguntes freqüents