Pla Conviure

Pla Conviure


 


ORDEN 1/2023, de 15 de febrero, de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la cual se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios y la adecuación del entorno construido en municipios mediante el Plan Convivir y se convocan las ayudas para el ejercicio 2023

 

 

Llistat de sol·licituds i objeccions

Publicació en la web del llistat d'objeccions de les sol·licituds d'ajudes mitjançant el Pla "Conviure 2023" el dia 11/07/2023


Llistat de sol·licituds de la província d'Alacant.

Llistat de sol·licituds de la província de Castelló.

Llistat de sol·licituds de la província de València.

 

 

Advertit error en la interposició de l'objecció núm. 30 a determinades sol·licituds de concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis i l'adequació de l'entorn construït en municipis de les província de València mitjançant el Pla Conviure – exercici 2023 - es fa pública la relació de sol·licituds en les quals l'objecció núm. 30 no ha de ser tingut en consideració.

 

Llistat de sol·licituds dela província de València

 

 

Consulta de notificacions per a sol·licitants d'ajudes d'habitatges

 

Esmena de sol·licituds d'ajudes de Pla "Conviure" 2023

 

El termini màxim per a l'esmena d'objeccions conclou el dia 25 de juliol de 2023 inclusivament.

 

 

 

 

Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

 

Per a sol·licitar la participació en aquest programa d'ajudes és obligatòria el lliurament de les Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehablitación de l'entorn construït que a continuació pot descarregar-se. És per això recomanable emplenar-la amb la suficient antelació.

Pot addicionalment lliurar-se una estratègia de rehabilitació de major abast seguint models com l'Agenda Urbana Espanyola. Aquest document té caràcter voluntari i serà avaluat seguint els criteris d'adjudicació fixats en l'ordre de bases de l'ajuda.

 

Preguntes freqüents