Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehabilitació de l'entorn construït

 

Per a sol·licitar la participació en aquest programa d'ajudes és obligatòria el lliurament de les Fitxes per a l'elaboració d'una estratègia de rehablitación de l'entorn construït que a continuació pot descarregar-se. És per això recomanable emplenar-la amb la suficient antelació.

Pot addicionalment lliurar-se una estratègia de rehabilitació de major abast seguint models com l'Agenda Urbana Espanyola. Aquest document té caràcter voluntari i serà avaluat seguint els criteris d'adjudicació fixats en l'ordre de bases de l'ajuda.

 

Preguntes freqüents