Visualització de contingut web

Ajudes al lloguer de vivenda

Estes ajudes van dirigides a famílies amb nivells de renda inferiors als llindars establits, orientades a subvencionar el pagament del lloguer. La quantia de l'ajuda pot arribar fins al 40 % de la renda anual amb el límit màxim de 1.800 euros a l'any. Les ajudes es convocaran de forma anual per als exercicis de 2015 i 2016, i es concediran per períodes de 12 mesos, prorrogables per uns altres 12 mesos fins al 31 de desembre de 2016 com a límit.

ORDE 24/2014, de 21 d'octubre, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual aprova les bases que regulen la convocatòria del Programa d'Ajudes al Lloguer de Vivenda per al període 2015-2016. [2014/9737] (pdf 460KB)

ORDE 5/2015, de 24 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es convoquen per al període 2015 les ajudes establides en l'Orde 24/2014, de 21 d'octubre, que aprova les bases que regulen el programa d'ajudes al lloguer de vivenda. [2015/2815] (pdf 684KB)

Presentació

Guies:

Impresos:

Preguntes Freqüents

TERMINI DE SOL·LICITUD D'AJUDES FINS AL 30 ABRIL 2015